Zajęcia dodatkowe

Capoeira

Capoeira jest połączeniem sztuki walki, akrobatyki, elementów tańca, rytmu i muzyki. Capoeira jest sportem, grą, jest częścią kultury afro brazylijskiej. Dla osób trenujących to nie tylko trening na sali, ale przede wszystkim pewna filozofia życia. Na zajęciach najpierw uczymy się koordynacji ruchowej, poznajemy własne ciało i nabieramy kondycji. Uczymy się również "ginga", podstawowego i najbardziej charakterystycznego elementu w Capoeira. To właśnie ginga sprawia, że walka ta ma charakter tańca. Później przychodzi czas na kopnięcia i uderzenia, które są potem przydatne w realnej walce, a także na elementy akrobatyki. Nieodzowną częścią Capoeira są elementy muzyki, śpiewu i gry na instrumentach, które nadają tempo grze.

Co ta sztuka walki może dać dziecku?

Poprawia kondycję fizyczną, sylwetkę, daje poczucie bezpieczeństwa i większej pewności siebie. Kształtuje zainteresowania dziecka muzyką, tańcem, sztuką walki, akrobatyką itp. Dziecko uczy się altruizmu oraz zasad i norm powszechnie obowiązujących w grupie oraz szacunku do innych osób (trenera, swoich rówieśników, starszych kolegów i koleżanek).

Zajęcia taneczne

Taniec nowoczesny to wybuchowa mieszanka różnych stylów tanecznych. Na pełnych energii zajęciach dzieci będą miały okazję poznać elementy takich tańców jak: disco dance, hip hop, jazz. Dla najmłodszych tancerzy zajęcia z tańca nowoczesnego to początek drogi tanecznej. To tutaj nauczą się czym jest dynamiczna rozgrzewka oraz poznają pierwsze elementy techniki tańca. Instruktor niczym przewodnik po tanecznej krainie wprowadzi dzieci w magiczny świat tańca. Nasze zajęcia pozwolą na wszechstronny, prawidłowy i bezpieczny rozwój psychoruchowy, poprawią ogólną sprawność młodych tancerzy, pomogą w przełamaniu charakterystycznej dla dzieci w tym wieku nieśmiałości, ale przede wszystkim dostarczą naszym maluchom mnóstwo radości i pozytywnej energii. 

 Robotyka

Definicja słowa "robotyka" odnosi się do dziedziny wiedzy, która łączy w sobie wiele nauk z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki, cybernetyki i informatyki. Kojarzona jest przede wszystkim z robotami, które są skonstruowane przez człowieka i przez niego są zaprogramowane, dzięki czemu roboty są w stanie wykonywać określone polecenia. Robotyka dla dzieci to nic innego, jak budowanie robotów ze specjalnych klocków Lego Duplo i Lego WeDo. Tematyka zajęć dotyczy świat wokół nas i staramy się ją dostosować do tematu dnia.
Dlaczego warto, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach z robotyki:
- rozwijają motorykę rąk 
- ćwiczą pamięć
- wyciszają i niwelują napięcie układu nerwowego
- uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia
- uczą otwartości i odblokowują u dzieci nieśmiałość
- uczą pracy w zespole i cieszenie się z sukcesu innych
Pozwólmy pociechom wybrać się w ekscytujący świat robotyki - zajęcia dla przedszkolaków z Lego to nauka nowych umiejętności, możliwości poznania podstawowych pojęć, ale przede wszystkim niebanalna rozrywka!.

 Techniki efektywnego uczenia się

Uczniowie poznają skuteczne i atrakcyjne strategie efektywnego uczenia się. Nabywają umiejętności niezbędne w organizowaniu własnej pracy, samoregulacji procesu uczenia się oraz aktywnym i refleksyjnych stosunku do życia i otoczenia. Otrzymują pedagogiczno-psychologiczne wsparcie w zakresie określenia własnego stylu uczenia się, odkrycia swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz radzenia sobie ze stresem i trudnościami szkolnymi.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Termin ćwiczenia korekcyjno - wyrównawcze zawiera w swej treści elementy pracy korekcyjnej tj. usprawnienie deficytów rozwojowych (z łac. correctus - poprawiony) i wyrównanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach szkolnych. Zamiennie stosujemy nazwę ćwiczenia (zajęcia) korekcyjno - kompensacyjne. Kompensacja (z łac. compensatio - wyrównanie) może być rozumiana jako wyrównanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także jako wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.

PODSTAWOWE I SZCZEGÓŁOWE CELE PRACY KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

Do podstawowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej można zaliczyć:

1) Usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.
2) Ćwiczenie sprawności czytania i pisania.
3) Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci.

Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej zaliczamy:

1) Konieczne wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
2) Stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.
3) Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji.
4) Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.

Zajęcia z psychologiem
Podstawowe zadania psychologa w szkole można zawrzeć w kilku wąskich hasłach. Realizowane będą one w formie zajęć z grupą lub spotkań indywidualnych.
Cele spotkań z grupą dzieci:
- pomoc w integracji grupy,
- w przypadku zaistnienia konfliktu w grupie, pomoc w rozwiązaniu problemu,
-poszerzenie samoświadomości dzieci w zakresie samopoznania: poznanie swoich mocnych i słabszych stron, rozpoznanie umiejętności życia w grupie,
- wsparcie dzieci w budowaniu ich poczucia własnej wartości
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach społecznych np. z nieśmiałością, agresją, przemocą,
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych,
- promowanie zdrowego stylu życia.

Spotkania indywidualne związane przede wszystkim z bieżącymi potrzebami dzieci, dotyczyć mogą pomocy w rozwiązywaniu ich osobistych problemów, ale także mogą mieć charakter wsparcia rozwoju sfer deficytowych.

Rolą psychologa w szkole jest takie wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz poszerzenie ich umiejętności wychowawczych. 

Zajęcia z logopedą

- zajęcia indywidualne

Zajęcia świetlicowe:

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia techniczne,
- odrabianie lekcji.

DrukujE-mail

  • atm1
  • fundacja1
  • bayerek
  • DP2cRGB2-hflat-250
  • fc1